Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

CHỈ CÓ 2 ĐIỀU THÔI

1- Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm : đó là sức khỏe và lời hứa.
2- Có 2 thứ bạn phải cho đi : đó là tri thức và lòng tốt.
3- Có 2 thứ bạn phải thay đổi: đó là bản thân và nhận thức.
4- Có 2 thứ bạn phải giữ gìn: đó là niềm tin và nhân cách.
5- Có 2 thứ bạn phải trân trọng: đó là gia đình và hiện tại.
6- Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện: đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
7- Có 2 thứ bạn phải lãng quên:   đó là đau thương và hận thù.
8- Có 2 thứ bạn phải khắc ghi:   đó là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
9- Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công:   đó là đam mê và lòng kiên trì.
10- Có 2 thứ bạn không được làm:   đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.
11- Có 2 thứ bạn phải bảo vệ:   đó là danh tín và lẽ phải.
12- Có 2 thứ bạn phải chấp nhận:   đó là cái chết và sự khác biệt.
13- Có 2 thứ bạn phải kiểm soát:   đó là bản năng và cảm xúc.
14- Có 2 thứ bạn phải tránh xa:   đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
15- Có 2 thứ bạn luôn phải xử dụng mà đừng hà tiện:   đó là tiền bạc và kinh nghiệm.
16- Có 2 thứ bạn không được sợ sệt:   đó là cái ác và sống thật.
17- Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng :    đó là tình yêu và sự bao dung.
18- Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống:   đó là thành đạt và hạnh phúc.
19- Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng:    đó là khó khăn và ngày mai.
20- Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ:    đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.