Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Nghe Nhạc Mệt Nghĩ

CỎ THƠM MAGAZINE: http://cothommagazi ne.com/nhac/

ĐẶC TRƯNG: http://dactrung. net/default. aspx

PHỐ XƯA: http://khanhly. net/phoxua/ tt.asp?forumid= 65

VIỆT NHẠC - MINNESOTA: http://vietnhac. org/cms/

NHÓM CA TRƯỞNG: http://www.catruong .com/

DU CA VIỆT NAM: http://www.ducavn. com/

VUÔNG CHIẾU - LUÂN HOÁN: http://www.luanhoan .net/tacgiavn/ 0tgvn.htm

NHẠC DÂN CA: http://e-cadao. com/julia/ danca_index. htm

HỒN QUÊ: http://www.honque. net/

ÂM NHẠC VIỆT: http://amnhacviet. net/

GẠCH NỐI ON-LINE: http://www.gachnoio nline.org/ diendan/index. php?act=idx

VIETNAMESE MUSIC DATABASE: http://vmdb. com/

HẠT NẮNG: http://music. hatnang.com/

BẾN XƯA: http://www.benxua. com/

BẾN NHẠC: http://www.bennhac. com/

NHẠC CỦA TUI: http://www.nhaccuat ui.com/

TETET: http://tetet. net/

LÀNG VIỆT: http://www.langviet .net/forums/ index.php? showtopic= 53536

SAIGON GATE: http://www.saigonga te.com/Nhac. asp?Type= NhacViet

IMEEM: http://www.imeem. com/groups/ _swd79sJ, nhac-viet- nam/

BAAMBOO: http://baamboo. com/?tab= mp3

WORLD OF INSTRUMENTAL MUSIC: http://www.woim. net/

HUYỀN DIỆU THANH: http://huyendieutha nh.blogspot. com/search/ label/Instrument al

HỌC TRÒ VIỆT: http://hoctroviet. blogspot. com/

DIỄM XƯA CAFE: http://my.opera. com/diemxuacafe/ blog/

VIỆT FUN: http://www.vietfun. com/

VIDEO4VIỆT: http://www.video4vi et.com/

YÊU ÂM NHẠC: http://www.yeuamnha c.com/cbeta/ music.php

YÊU NHẠC VÀNG: http://www.yeunhacv ang.com/

YÊU CA HÁT: http://music. yeucahat. com/song/

HOA PHƯƠNG NAM: http://www.hoaphuon gnam.com/ music/index

ÂM NHẠC WORLD: http://amnhacworld. com/anw/# Home

VIỆT NAM THƯ QUÁN: http://vnthuquan. net/nhac/

VIỆT GUITAR: http://guitar. vn/

GUITAR VIỆT NAM: http://guitarvietna m.net/

MUZIIC: www.muziic.com

GIAI ĐIỆU 24H: http://www.giaidieu 24h.us/#Home

AO SAU VƯỜN: http://aosauvuon. fortunecity. net/ntcf_ vnba.htm

BẾN BỜ ÂM NHẠC: http://benboamnhac. net/index. php

TRỐNG CƠM: http://www.trongcom .com/?cID= 2

THƠ NHẠC VIỆT: http://www.thonhacv iet.com/

NHỊP CẦU ON-LINE: http://www.nhipcauo nline.com/

TÌNH CA VIỆT: http://www.tinhcavi et.com/music/ #/Home

NHỊP SỐNG HUẾ: http://www.nhipsong hue.net/music/ #Home

SÓNG NHẠC: http://songnhac. vn/

MP3 ZING: http://mp3.zing. vn/

VN4000: http://www.vn4000. com/content/ section/6/ 96/

LÀN SÓNG XANH: http://www.lansongx anh.vn/LSX/ index.aspx

BÀI HÁT VIỆT: http://baihatviet. vtv.vn/Home/ Index

I LOVE NGOC LAN: http://ilovengoclan .com/

SĨ PHÚ FOUNDATION: http://siphufoundat ion.com/chuong1. html

TRUNG TÂM ASIA: http://www.trungtam asia.com/

THÚY NGA PARIS: http://www.thuyngao nline.com/

Chương Trình Phát Thanh:

70 NĂM TÌNH CA - Hoài Nam phụ trách - Đài SBS (Úc Châu)

http://ngaydochungm inh.com/70NamTin hCa/70NamTinhCa. html

CA KHÚC VIỆT NAM - Thanh Trang phụ trách - Đài VOA (Voice of America - Tiếng Nói Hoa Kỳ)

http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=783&Itemid=47

ÂM NHẠC CUỐI TUẦN - Thy Nga phụ trách - Đài RFA (Radio Free Asia - Á Châu Tự Do)

http://www.rfa. org/vietnamese/ programs/ MusicForWeekend

CHƯƠNG TRÌNH THƠ NHẠC - Bích Huyền phụ trách - Đài VOA

http://www.voanews. com/vietnamese/ poetry-and- music.cfm

NGHỆ SĨ VÀ ĐỜI SỐNG - Trường Kỳ phụ trách - Đài VOA

http://www.voanews. com/vietnamese/ vietnamesemusic. cfm

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT - Thụy Khuê phụ trách - Đài RFI (Radio France Internationale)

http://thuykhue. free.fr/index. html

"NHẠC CHỦ ĐỀ" do Duy Trác phụ trách; "ÂM THANH & NGÔN TỪ" do ĐoànThế Ngữ phụ trách
Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Houston (Voice of VietNam- VOVN - Houston, Texas)

http://www.vovnradi o.com/programs/

NHỮNG SÁNG TÁC MỚI - Nguyễn Đăng Tuấn phụ trách - Đài Việt Nam Hải Ngoại

http://www.radiohai ngoai.com/ TuanNay/m3u/ sangtacmoi. m3u

HẢI NGOẠI THI CA - Miên Du Đà Lạt phụ trách - Đài Sài Gòn - Dallas, Texas

http://saigonradio8 90am.com/ ?q=hntc_vw

Nhạc Sĩ:

TRẦN QUANG HẢI: http://www.tranquan ghai.com/ http://tranquanghai .blogspot. com/

THANH TRANG:
http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=330&Itemid=47

LÊ VĂN KHOA: http://www.levankho a.com/news/ ?page_id= 11

PHẠM ĐỨC HUYẾN: http://www.phamduch uyen.com/

DƯƠNG THIỆU TƯỚC: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=697&Itemid=47

LÊ TRỌNG NGUYỄN: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=546&Itemid=47

HOÀNG TRỌNG: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=604&Itemid=47

PHÓ QUỐC THĂNG & PHÓ QUỐC LÂN:

http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=761&Itemid=47

NHẬT BẰNG: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=602&Itemid=47

NGUYỄN TÚC: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=607&Itemid=47

TÔ HẢI: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=763&Itemid=47

NGÔ THỤY MIÊN: http://honque. com/ngothuymien/

VŨ THÀNH AN: http://www.vuthanha n.com/

NHẬT TRƯỜNG: http://www.nhattruo ngmusic.com/

ANH BẰNG: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=777&Itemid=47

LÊ DINH: http://www.ledinh. ca/

ĐĂNG KHÁNH: http://www.dangkhan h.com/vi/ home/

DUY CƯỜNG: http://www.duycuong .com/ http://hoaamduycuon g.blogspot. com/

PHẠM DUY: http://www.phamduy2 000.com/

TRỊNH CÔNG SƠN: http://www.trinh- cong-son. com/ http://www.tcs- home.org/

LÊ UYÊN PHƯƠNG: http://leuyenphuong .com/

NGUYỄN ÁNH 9: http://www.bluemelo dyvn.com/ nguyenanh9/ begin.php

VŨ ĐỨC NGHIÊM: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=702&Itemid=47

NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA: http://cothommagazi ne.com/index. php?option= com_content&task=view&id=698&Itemid=47

ĐỨC HUY:

TRỊNH NAM SƠN:

NGỌC TRỌNG:

TÙNG GIANG:

LÊ TOÀN: http://www.letoan. com/

TRẦN CHÍ PHÚC: http://www.tranchip huc.com/blog/

HOÀNG THANH TÂM: http://hoangthanhta m.blogspot. com/

TRƯỜNG SA: http://www.ns- truongsa. blogspot. com

VŨ THÁI HÒA: http://www.arts- vuthaihoa. blogspot. com

VÕ TÁ HÂN: http://www.hanvota. com/nhac/

PHẠM QUANG TUẤN: http://tuanpham. org/

HOÀNG NGỌC TUẤN:
http://www.tienve. org/home/ music/viewMusic. do;jsessionid= 8BADEE0D43EBC158 A657D7C53B264787

LÊ VÂN TÚ: http://nhacviet- ucchau.com/ index.html

NGUYỄN TUẤN: http://www.saigonli ne.com/nguyentua n/

PHẠM ANH DŨNG: http://www.saigonli ne.com/phamanhdu ng/

HOÀNG KHAI NHAN: http://www.saigonli ne.com/hkn/

THỤY MI:

NGỌC LOAN: http://www.ngocloan music.com/

ĐÀO NGUYÊN: http://www.daonguye nmusic.com/

TRANG THANH TRÚC: http://trangthanhtr uc.wordpress. com/

NGỌC THỂ: http://ngocthe. wordpress. com/

NGUYỄN THIỆN DOÃN: http://suoinguontam tu.com/Trangchu. htm

SONNY PHAN: http://www.sonnypha nmusic.com/

ĐINH TRUNG CHÍNH: http://www.dinhtrun gchinh.com/

HÀ CHƯƠNG: http://www.hachuong .com/

LINH PHƯƠNG: dương cầm - http://www.linhphuo ngproductions. com/index. html

HOÀNG VIỆT KHANH: http://www.hoangvie tkhanh.com/

HOÀNG CÔNG LUẬN - vĩ cầm, hòa âm: http://www.lacnam. com/

QUỐC TOẢN - keyboard, hòa âm: http://quoctoan. com/

MICHAEL HÙNG - saxo, hòa âm: http://www.michaelh ung.com/

QUỐC DŨNG - hòa âm: http://www.bluemelo dyvn.com/ quocdung/ begin.php

GIANG ĐÔNG - dương cầm, hòa âm: http://daviddong. net/giangdong/ index.php? section=1

NGUYỄN QUANG - dương cầm, hòa âm: http://www.myspace. com/nguyenquangs tudio

ĐẶNG THÁI SƠN - dương cầm cổ điển: http://www.dangthai son.net/

NGUYỄN QUỲNH - dương cầm cổ điển: http://quynhnguyen. com/music. aspx

ĐỖ ĐÌNH PHƯƠNG - tây ban cầm cổ điển: http://dodinhphuong .com/

ĐẶNG HUY HOÀNG - tây ban cầm cổ điển: http://artandclassi calguitar. com/hoangdang. htm

KIM CHUNG - tây ban cầm cổ điển: http://www.myspace. com/kimchung

VŨ CƯỜNG - trumpet - jazz: http://www.cuongvu. com/

PHẠM ĐỨC THÀNH - đàn bầu: http://www.phamduct hanh.com/

KHẮC CHÍ & HOÀNG BÍCH - nhiều loại đàn dân tộc: http://www.khacchi. com/index_ vn.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét